Adresse:
Besøksadresse: Smalgangen, Grønland
Postadresse: Postboks 5070 Majorstuen 0301 Oslo
Telefon:
Senterleder Søren R. Hetland: 91 91 21 71
Diverse informasjon:

Leie lokaler?

Eiendomssjef Erlend Spilling treffer du på tlf. 21 62 02 05

eller kontakt NAF-gårdene AS på tlf. 21 62 02 00

Du kan også kontakte senterleder Søren R. Hetland: 91 91 21 71